تهیه نقشه و جواز تا پایان کار

 شرکت مهندسین مشاور و اجرای لواسانی با در اختیار داشتن مهندسین مجرب و جوان خود در امر تهیه نقشه و اخذ جواز ( برگهای معماری – سازه – برق مکانیک – نقشه نما) فعالیت می نماید.

  • طراحی معماری : طراحی براساس بهترین حالت ممکن با بهترین نقشه اجرای با فضای بهینه و گرفتن بیشترین پارکینگ – بیشترین متراژ واحد – حذف پاسیو در صورت امکان – بیشترین طبقه در صورت امکان

  • طراحی سازه : طراحی براساس بهینه ترین حالت با کم ترین وزن ممکن و هماهنگ با طراحی معماری

  • طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی : طراحی براساس حالت ممکن و هماهنگ با معماری و سازه

  • طراحی نما : طراحی براساس مبانی طراحی با نقشه های جزئیات نما و اجرای – سه بعدی نما به وسیله دفتر فنی شرکت تهیه شده و در اختیار کارفرما گذاشته می شود – طراحی نما با سلیقه مالک همرته با نظارت و اجرای هر نوع متریالی

  • اخذ پایان کار در کوتا هترین زمان ممکن