طراحی داخلی و نما

شرکت مهندسین مشاور و اجرای لواسانی با در اختیار داشتن مهندسین مجرب و جوان خود در زمینه طراحی داخلی و نما به کاربری مسکونی – اداری – تجاری با رزومه قوی خود طراحی و اجرای پروژه های کارفرمایان محترم را دارد.

قابل ذکر است قبل از اجرا طرح به صورت سه بعدی(طراحی سه بعدی) در اختیار کارفرمای محترم قرار می گیرد و در صورت اجرا برآورد هزینه هم صورت می پذیرد.