مشارکت در ساخت

 شرکت مهندسین مشاور و اجرای لواسانی با رزومه قوی و نیم قرنی خود از دارندگان ملک که قصد مشارکت دارند دعوت می نماید با خیال آسوده در امر نقشه های معماری ، اجرا و زمان پروژه با این شرکت در صورت توافق همکاری نمایند.

لازم به ذکر است کارشناسان این شرکت ظرف مدت ۲۴ ساعت پیشنهاد خود را بابت مشارکت به صورت کتبی اعلام می نمایند.

این شرکت در تمام نقاط تهران تمایل به مشارکت در ساخت و مدیریت پیمان با کارفرمایان محترم را دارد.